Komunikat dot. prosumenckich instalacji fotowoltaicznych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dotyczy: Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.1: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Schemat 3.1C.: 3.1 C Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny.

Odpowiadając na duże zainteresowanie mieszkańców projektem montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Wleń, spółka Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. złożyła w dniu 31 stycznia 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z siedzibą we Wrocławiu.

Wniosek pt.: "Projekt grantowy - wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Wleń" został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. 

Niestety z uwagi na wysokość środków przeznaczonych na ten konkurs, która wynosiła 28 642 247,30 PLN do dofinansowania zakwalifikowały się jedynie 3 podmioty z listu 19 pozytywnie ocenionych. Łączna wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 109 646 156,96 PLN, co stanowiło 382,08 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.

Zarówno spółka jak i gmina planują podjąć wszelkie działania aby uzyskać dofinansowanie do napisanego wniosku i przekazać mieszkańcom środki na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Gmina rozumie potrzeby mieszkańców związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii
i jednocześnie dziękuje za tak liczne zainteresowanie projektem, który może przynieść wymierne korzyści środowiskowe oraz mieć pozytywny wpływ na gminę i jej mieszkańców.

Gmina zwróciła się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o zwiększenie alokacji dla tego działania i objęcie dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, dodatkowo spółka Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.  złożyła protest od oceny formalnej w celu uzyskania większej ilości punktów w tym naborze.  

Informacje o dalszych decyzjach i krokach spółka będzie rozpowszechniała w mediach jak i innymi środkami masowego przekazu aby zapewnić wszystkim zainteresowanym równy dostęp do informacji.

Opublikowano: 12 lipca 2017 14:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 382

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.