Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dziękujemy za zainteresowanie montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach Państwa budynków jednorodzinnych, które wyraziliście Państwo poprzez złożenie ankiety w trakcie badania zapotrzebowania na odnawialne źródła energii na terenie gminy Wleń.     

     W niniejszym komunikacie pragniemy Państwa poinformować o dalszych krokach związanych z projektem montażu mikroinstalacji na budynkach jednorodzinnych. Spółka gminna Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. złożyła w dniu 31 stycznia 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z siedzibą we Wrocławiu. Spółka ubiega się
o dofinansowanie budowy 116 instalacji. W ramach projektu będziecie Państwo mogli uzyskać do 85% refundacji kosztów.

     Wniosek złożony przez spółkę przeszedł pomyślnie weryfikację formalną i znajduje się aktualnie na etapie oceny merytorycznej. Spółka przewiduje, że wyniki naboru mogą zostać ogłoszone pod koniec II kwartału tego roku. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania, spółka zorganizuje spotkanie na które zostaniecie Państwo zaproszeni. W trakcie spotkania przekażemy Państwu informacje dotyczące dalszych działań. W chwili obecnej prosimy Państwa o niepodejmowanie żadnych wiążących decyzji związanych z montażem paneli fotowoltaicznych na dachu Państwa budynku jednorodzinnego, z uwagi na fakt, iż projekt będzie realizowany w oparciu o procedurę, która musi zostać zatwierdzona przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Zadaniem spółki Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. będzie przede wszystkim wspieranie Państwa w procesie ubiegania się o środki pochodzące z dotacji. Spółka zapewni Państwu możliwość konsultacji ze specjalistami, którzy pomogą dobrać właściwy rozmiar instalacji czy rozwieją wątpliwości natury prawnej. Dalsze informacje dotyczące projektu będą rozpowszechniane na stronie internetowej www.wlen.pl oraz Facebooku Gminy Wleń, aby zapewnić Państwu równy dostęp do informacji.

     Jednocześnie przypominamy Państwu, że po potwierdzeniu otrzymania dofinansowania przez spółkę, zostanie ogłoszony formalny nabór do projektu montażu mikroinstalacji na budynkach jednorodzinnych, gdzie z uwagi na ograniczony budżet będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Ankiety, które Państwo składaliście były niezbędne do oszacowania zapotrzebowania na mikroinstalacje OZE przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@wlenps.pl

Opublikowano: 05 maja 2017 13:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 400

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.