Nadzwyczajna Sesja połączonych Rad Powiatu Lwóweckiego, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń / 17 marca 2017r.

Fot. infolwowek24.pl (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas nadzwyczajnej sesji połączonych rad Powiatu Lwóweckiego, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń bardzo wiele miejsca poświęciliśmy niezwykle ważnej dla tej części naszego regionu kwestii rewitalizacji linii kolejowej nr 283, łączącej Lwówek Śląsku z Jelenią Górą oraz skomunikowania Lwówka Śląskiego ze Złotoryją poprzez modernizację linii 284. Obie linie kolejowe zarządzane są obecnie przez PKP.

W spotkaniu z radnymi wzięła ze mną udział Agnieszka Zakęś, zastępca dyrektora departamentu infrastruktury w urzędzie marszałkowskim oraz Piotr Malepszak, wiceprezes Koleje Dolnośląskie S.A.

Potrzeba rewitalizacji linii 283 jest ewidentna, ponieważ w znaczący sposób ożywi ten obszar regionu. Od dłuższego czasu prowadzę rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dotyczące m.in. tej trasy kolejowej, ponieważ w ramach środków unijnych są w skali kraju przeznaczone na rozwój kolei olbrzymie nakłady finansowe, a kwota ta wynosi 67 mld złotych. Moim zdaniem wykorzystanie tych środków głównie przez PKP PLK może być zagrożone, dlatego też ponawiam podczas rozmów w ministerstwie propozycję mówiącą o tym, że część linii możemy przejąć, jako dolnośląski samorząd i sięgnąć po środki unijne. Natomiast wkład własny musimy mieć zabezpieczony z budżetu państwa, czy to z funduszu kolejowego czy z innych środków.

Co więcej, już w ubiegłym roku linia kolejowa 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego została wpisana na listę linii regionalnych, które Urząd Marszałkowski chce przejąć i modernizować.


Źródło: Facebook Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Zdjęcia: infolwowek24.pl

Opublikowano: 20 marca 2017 08:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 291

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.