XXVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń, 9.02.2017 r.

zrzut z wideo
XXVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 9 lutego w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbyło się XXVII posiedzenie Rady Miasta i Gminy Wleń. Jedną z kwestii podejmowanych na Sesji było przejęcie wleńskiego ośrodka zdrowia przez Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Burmistrz po raz kolejny wyjaśnił konieczność realizacji tego przedsięwzięcia. Burmistrz Artur Zych zdementował nieprawdziwe informacje, które pojawiły się w lokalnych serwisach internetowych w związku z wymianą oświetlenia w Gminie Wleń na ledowe. Dzięki temu rozwiązaniu uda się zaoszczędzić ok. 80% dotychczas zużywanej energii elektrycznej a oświetlenie będzie miało trwałość 80 tyś godzin świecenia (jest to 25 lat ciągłego świecenia). Ponadto lampy objęte są 5-letnią gwarancją. Wypracowane oszczędności będą obejmować również serwis i konserwację opraw ledowych, które są mniej awaryjne od tych poprzednich. Burmistrz przedstawił też informację prezesa firmy ELTAST z Radomia, stanowiącą sprostowanie na nieprawdziwe informacje, które pojawiły się na lokalnym portalu wleninfo.pl (informacja ta dostępna jest na naszym facebooku i stronie internetowej). Trzeba też zaznaczyć, że pieniędzy tych nie można było przeznaczyć na inny cel bo są to pieniądze w pewnym sensie wirtualne - szczegóły znajdziecie Państwo w filmie wideo. Podczas Sesji zainteresowaniem cieszył się również pilotażowy projekt dofinansowania wymiany pieców przez mieszkańców Gminy Wleń na bardziej wydajne i ekologiczne – szczegóły w materiale wideo. Na Sesji, Radni debatowali na temat ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysom Gminy Wleń oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy. W związku z wątpliwościami polegającymi na tym, że Pan Radny Marek Dral jest jednocześnie dziennikarzem lokalnego portalu informacyjnego lwowecki.info, Burmistrz Artur Zych poprosił o zajęcie stanowiska przedstawiając informację szefowej Związku Dziennikarzy Polskich w sprawie takich przypadków. Informacja ta dostępna jest na naszym facebooku oraz pod adresem: http://www.press.pl/tresc/23044,albo-dziennikarz_-albo-radny

Mając na uwadze, iż wiele informacji istotnych dla Państwa, jest pomijanych przez lokalne portale, Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zachęca do korzystania ze strony internetowej www.wlen.pl, facebooka Gminy Wleń, Biuletynu Informacji Publicznej oraz Biuletynu Gminy Wleń, który dostępny jest zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, gdzie z pierwszej ręki dowiecie się Państwo o najważniejszych i bieżących sprawach. Burmistrz zaprasza również mieszkańców Gminy Wleń na spotkania indywidualne celem wyjaśniania wszelkich wątpliwości, a także promowania Państwa pomysłów na pozytywne zmiany w naszej gminie.

Opublikowano: 13 lutego 2017 16:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 521

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.