Złóż wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Artur Zych zaprasza mieszkańców Gminy Wleń do składania wniosków o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Celem programu jest poprawa stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych bezpośrednio do gruntu lub do wód powierzchniowych. Celem dodatkowym jest stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których nie planuje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej ze względów ekonomicznych.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić Wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości. Wszelkie dodatkowe informacje oraz załączniki znajdują się poniżej. Prosimy również o zapoznanie się z treścią programu (załącznik poniżej). Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@wlen.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY
DO 14 KWIETNIA 2017

Opublikowano: 15 marca 2017 10:23

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Wleń [140 KB]

Wyświetleń: 1186

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.