Planowane inwestycje wodno-kanalizacyjne w Gminie Wleń na rok 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń o planowanych inwestycjach wodno-kanalizacyjnych w Gminie Wleń na rok 2017. Zapraszamy również na stronę internetową www.wlen.pl oraz facebook.com/wlengmina

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.