Dofinansowanie projektu "Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń"

Gmina Wleń otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.420.718,10zł na realizację zadania „Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń”. Projekt obejmuje 24 Wspólnoty Mieszkaniowe we Wleniu.

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.