Jak rozdysponowane zostaną środki pieniężne, które Gmina pozyskała na remont zamku?

W serii krótkich filmików, Burmistrz Miasta i Gminy Wleń odpowiada na najczęstsze pytania mieszkańców. Zapraszamy do nadsyłania pytań, na każde nieanonimowo zadane zostanie udzielona odpowiedź. E-mail: burmistrz@wlen.pl, lub sekretariat@wlen.pl

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.