Najwyżej usytuowana miejscowość w gminie (370-440 m) na jednym z grzbietów Wzgórz Radomickich. Okolice urozma­icają kulminacje Wietrznika 482 m oraz Góry Dziewi­czej 392 m. Roz­ciąga się stąd roz­legły widok na Kar­konosze i Pogórze Izerskie.
Już w średniowieczu w okolicy wydobywano złoto, ale apogeum jego wydobycia nastąpiło w 1 poł. XX w. Obecnie największym „skarbem” Radomic jest zabytkowy Kościół filialny p.w. ŚŚ. Jakuba i Katarzyny Aleksandryjskiej. Wzniesiony w XV w., przebudowany ok. 1600 r. i w latach 1729,1825. Orientowany, murowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium zakończonym wielobocznie. Na murach płyty nagrobne i epitafia kamienne z XVII- XIX w. W posadzce również znajdują się płyty nagrobne.
Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła jest gotycki tryptyk ołtarzowy z 1461 r. przedstawiający Madonnę z dzieciątkiem oraz postaci patronów. Autorem tryptyku był mistrz Dawid Grossmann z Jeleniej Góry. Ołtarz niedawno był poddawany renowacji. Dziś w pełni widać jego piękno i kunszt wykonania.
 
Sołtys: Jarosław Seostianin
Adres: Radomice 33, 59- 610 Wleń

 

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.