Witamy na stronie Miasta i Gminy Wleń

WLEŃ, jedno z najstarszych miast śląskich, położony w dolinie Bobru na wysokości 230-240m.npm., w odległości 18 km od Jeleniej Góry i Lwówka Śl. w centralnej części Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Wleń uważany jest za jedno z najpiękniej położonych miasteczek na Dolnym Śląsku. Od wschodu i północnego zachodu opasany rzeką, zaś od zachodu zamknięty potężną górą bazaltową dźwigającą ruiny piastowskiego zamku z dobrze zachowaną basztą, z której roztacza się rozległy widok na Sudety Zachodnie.

Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z szczegółową mapką gminy i okolic jak również zachęcamy do poznania historii miasta. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy szczegółowy opis większości zabytków oraz galerię zawierającą zdjęcia wielu wartych uwagi miejsc znajdujących się w naszym regionie.
drukuj 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

24.04.2014

Zawiadamiam o zamiarze przystąpienia do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wleń. Osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia działek w w/w planie proszone są o składanie wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, formularz wniosku dostępny w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska urzędu gminy, pok nr 3 oraz na stronie internetowej www.wlen.pl/bip/.

Jednocześnie informuję, że do wniosku o sporządzenie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć załącznik graficzny z zaznaczonym terenem przeznaczonym do zmiany.

Termin składnia wniosków upływa z dniem 31 maja 2014 r.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz stronie internetowej gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
/-/ Bogdan Mościcki     

Rozlicz swój PIT przez Internet

24.04.2014

Stypendia szkolne

23.04.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje osoby korzystające z pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), że w sekretariacie urzędu można odbierać decyzje.
Warunkiem wypłaty stypendium szkolnego jest przedłożenie do dnia 10 maja b.r. imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), oryginalnych faktur dokumentujących koszty poniesione na cele edukacyjne.

17.04.2014

Ogłoszenie

17.04.2014
W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy oraz wyborców nigdzie niezamieszkałych, że mogą być dopisani do spisu wyborców jeżeli złożą wniosek w urzędzie gminy do dnia 20 maja 2014r.
Wnioski należy składać w Referacie Obywatelsko-Społecznym UMiG Wleń, pokój nr 2 ( parter ) w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie

17.04.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje, że spisy wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego będą udostępnione, na pisemny wniosek zainteresowanego, do wglądu w Referacie Obywatelsko - Społecznym Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pokój nr 2 (parter) od dnia 06 maja 2014r. do dnia 19 maja 2014r. w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie

16.04.2014
Dnia 02 maja 2014r. (piątek) URZĄD MIASTA I GMINY WLEŃ będzie nieczynny

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
/-/ Bogdan Mościcki        

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

08.04.2014
Plan zadań ochronnych Natura 2000

Jarmark Wielkanocny

04.04.2014
Gorąco zapraszamy do udziału w ogranizowanym przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu Jarmarku Wielkanocnym, podczas którego będzie można spróbować wystawione wypieki, wyroby kulinarne oraz obejrzeć rękodzieło świąteczne.

[ wszystkie aktualności ]Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 09.2013 do 06.2014 dla gminy Wleń

Prognoza Pogody
Wiecej...
GODZINY PRACY APTEK