Witamy na stronie Miasta i Gminy Wleń

WLEŃ, jedno z najstarszych miast śląskich, położony w dolinie rzeki Bóbr na wysokości 230-240 m n.p.m., w odległości 18 km od Jeleniej Góry i Lwówka Śl. w centralnej części Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Wleń uważany jest za jedno z najpiękniej położonych miasteczek na Dolnym Śląsku. Od wschodu i północnego zachodu opasany rzeką, zaś od zachodu zamknięty potężną górą bazaltową dźwigającą ruiny piastowskiego zamku z dobrze zachowaną basztą, z której roztacza się rozległy widok na Sudety Zachodnie.

Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z szczegółową mapką gminy i okolic jak również zachęcamy do poznania historii miasta. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy szczegółowy opis większości zabytków oraz galerię zawierającą zdjęcia wielu wartych uwagi miejsc znajdujących się w naszym regionie.
drukuj 

Wizja terenowa na Bobrze

27.08.2015
Notatka służbowa z ogłedziń na rzece Bóbr

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020

27.08.2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie Zaprasza na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020

Termin spotkania: 27.08.2015 r. godz. 18:00
Miejsce spotkania: Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu, ul. Chopina 2, 59-610 Wleń

Program spotkania:
Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT:

 1. Przywitanie się i przedstawienie celu spotkania oraz źródła finansowania
 2. Prezentacja ogólnych założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
 3. Warsztat z podziałem na cztery grupy zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego.
 4. Przedstawienie wyników poszczególnych elementów analizy SWOT
 5. Wypracowanie celów LSR oraz wskaźników
 6. Potrzeby lokalne a działania – warsztat wskazujący na przetransportowanie słabych stron obszaru na potrzeby i wskazywanie kierunków działań korelujących z zakresem w ramach działania 19.2
 7. Podsumowanie spotkania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania- Partnerstwo Izerskie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stypendia 2015/2016

25.08.2015
W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o stypendium szkolne można składać w w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we  Wleniu w terminie: do dnia 15.09.2015 r.

czytaj więcej »

Środa z funduszami

24.08.2015
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na organizowane w ramach cyklu spotkań dla potencjalnych beneficjentów spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na B+R oraz innowacje.”
Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące założeń Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 oraz informacje o źródłach finansowania realizacji projektów B+R (Badania+Rozwój), źródłach finansowania realizacji projektów innowacyjnych oraz ogólnych informacji o funduszach europejskich.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 02 września 2015 roku w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 32/32 a, w godzinach 10.00 – 13.30
czytaj więcej »

Rekord uznany

20.08.2015

Z przyjemnością informuję, że próba ustanowienia rekordu Polski w kategorii "Najwięcej świeczek palących się jednocześnie", która została podjęta dnia 20 czerwca b.r. na terenie ruin zamku Lenno, została zaakceptowana i rekord Polski należy już do nas.
Serdecznie dziękuję za wsparcie i zaangażowanie wszystkich tych, którzy przyczynili się do ustanowienia rekordu. To wyjątkowe wydarzenie na długo pozostanie w naszej pamięci.
W niedalekiej przyszłości podejmiemy próbę pobicia rekordu Guinnessa. Bądźcie wtedy z nami!

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
/-/
Artur Zych

Zaproszenie do udziału w "MALVA II - MOŻESZ WIĘCEJ"

19.08.2015

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencję MALVA II. Odbędzie się ona 6 września w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, przy ul. Parkowej 1 w godzinach 14.00- 18.00.

W programie imprezy znajdą się między innymi:

 • warsztaty kulinarne
 • pokal kulinarny Sylwii Biały - finalistki Hell's Kitchem
 • wystawa zdjęć "Aktywna Kobiety Mikułowej"
 • koncert kapeli "Pogranicze", Górnołużyckich Błękitnych Kamizelek"
 • panel dyskusyjny zdrowe żywienie
 • poczęstunek


Patronat nad imprezą objęli: Ilona Antoniszyn-Klik - Wiceminister Gospodarki, Jan Michalski - Senator RP.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować na adres: malva.aktywnosckobiet@gmail.com

Zaproszenie

19.08.2015

Szanowni Państwo
Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych
Wspólnoty MieszkanioweW związku ze zbliżającym się terminem naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, proszę o wskazanie budynków komunalnych, bądź wspólnotowych z udziałem Gminy Wleń, które mogłyby uczestniczyć w procesie rewitalizacji.
Głównym celem programu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Działania podjęte w ramach priorytetu prowadzić będą do odnowy zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur społeczno - ekonomicznych. Wsparcie udzielone zostanie na zintegrowane rozwiązania traktujące kompleksowo problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

czytaj więcej »

Spotkanie nt. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

18.08.2015
W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2016.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na 1 września 2015, ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na grudzień 2015. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. jest już dostępny: http://pozytek.gov.pl/index.php?document=3851
czytaj więcej »

Lista poparcia w sprawie usunięcia namułów z zapory w Pilchowicach

18.08.2015

W związku z sytuacją na Jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr, spowodowaną długotrwałym brakiem opadów oraz awarią hydrozespołu elektrowni wodnej w Pilchowicach zachęcam Państwa do składania podpisów na liście poparcia w sprawie usunięcia namułów z zapory w Pilchowicach. Brak działań w tym zakresie może spowodować katastrofę ekologiczną na całym odcinku rzeki - od zapory do ujścia Bobru do Odry w okolicach Krosna Odrzańskiego. Zainteresowanie tym problemem jak najszerszej grupy mieszkańców spowoduje podjęcie działań prośrodowiskowych przez władze centralne. Listy poparcia przekazane zostaną do Pani Premier RP oraz do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Wzór listy popracia

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
/-/
Artur Zych

[ wszystkie aktualności ]Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 07.2015 do 12.2015 dla gminy Wleń

Prognoza Pogody
Wiecej...
GODZINY PRACY APTEK
ďťż