Witamy na stronie Miasta i Gminy Wleń

WLEŃ, jedno z najstarszych miast śląskich, położony w dolinie rzeki Bóbr na wysokości 230-240 m n.p.m., w odległości 18 km od Jeleniej Góry i Lwówka Śl. w centralnej części Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Wleń uważany jest za jedno z najpiękniej położonych miasteczek na Dolnym Śląsku. Od wschodu i północnego zachodu opasany rzeką, zaś od zachodu zamknięty potężną górą bazaltową dźwigającą ruiny piastowskiego zamku z dobrze zachowaną basztą, z której roztacza się rozległy widok na Sudety Zachodnie.

Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z szczegółową mapką gminy i okolic jak również zachęcamy do poznania historii miasta. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy szczegółowy opis większości zabytków oraz galerię zawierającą zdjęcia wielu wartych uwagi miejsc znajdujących się w naszym regionie.
drukuj 

Polska bez azbestu

20.08.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje, iż Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym w miesiącu sierpniu, na terenie Gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom Firmy AT GROUP S.A. niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Więcej informacji na temat wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.polskabezazbestu.pl
Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa Gospodarki poświęconej Programowi Oczyszczania Kraju z Azbestu.

Stypendia 2014/2015

20.08.2014
W roku szkolnym 2014/2015 wnioski o stypendium szkolne można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń w terminie: do dnia 15.09.2014
czytaj więcej »

Konkurs Fotograficzny dla Seniorów

20.08.2014

Informujemy Państwa o Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

Celem konkursu jest:
  • Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
  • Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
  • Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych
  • Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze
  • Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze
  • Senior za obiektywem – "Najważniejsze dla mnie jest/są...” obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora


http://fundacjadworekskorzewski.pl/aktualnosci,40.html#aktualnosci

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl. Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo lub e-mail dworekskorzewski@gmail.com

Wyprawka Szkolna 2014/2015

12.08.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje, że do dnia 10 września 2014 r. w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
czytaj więcej »

Trasy rowerowe na Pogórzu Izerskim

23.07.2014
Informujemy o utworzeniu portalu internetowego www.izerskie-szlaki.pl, na którym umieszczone zostały trasy rowerowe zlokalizowane na Pogórzu Izerskim,

Dostęp do portalu, umożliwi atrakcyjniejsze planowanie czasu wolnego i poznawanie zabytków Pogórza. Portal będzie na bieżąco aktualizowany.

Film prezentujący walory lasów Nadleśnictwa Lwówek Śląski

15.07.2014
Nadleśnictwo Lwówek Śląski prezentuje film pt. "Lasy Dolnego Śląska, Nadleśnictwo Lwówek Śląski" prezentujący walory turystyczne i przyrodnicze terenu naszego nadleśnictwa.


VI edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

11.07.2014

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r.

Przedsięwzięciu patronują: Polski komitet ds. UNESCO; www.kulturaludowa.pl ; www.witrynawiejska.pl.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl. W załączeniu: ogłoszenie konkursowe, regulamin i karta zgłoszeniowa.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Anna Misiewicz, e-mail: a.czapla@fdpa.org.pl,
tel. 22 864 03 90; 784 013 951, fax 22 864 03 61.

Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

11.07.2014

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

czytaj więcej »

XIV Konkurs Stypendialny „zDolny Śląsk”

11.07.2014
Przed wakacjami pomyśl o stypendium na nowy rok szkolny! Uwaga zdolni Dolnoślązacy – czekają na Was stypendia!

Stypendia Programu „zDolny Śląsk”, każde w kwocie od 2500 zł do 3500 zł rocznie, ufundowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego, czekają na młodych uzdolnionych Dolnoślązaków. Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza rozpoczęcie czternastej edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. W tym roku konkurs ogłaszany jest jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, aby kandydaci starający się o stypendia mogli zebrać potrzebne dokumenty i opinie, zanim ich szkoły ograniczą swoją działalność na czas wakacji.

czytaj więcej »

Program stypendialny "Sprawny uczeń"

11.07.2014

Informujemy, że do dnia 31 lipca 2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mozna składać wnioski na stypendia w ramach dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2014-2015.

więcej informacji na stronie internetowej:

www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl

[ wszystkie aktualności ]Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 07.2014 do 12.2014 dla gminy Wleń

Prognoza Pogody
Wiecej...
GODZINY PRACY APTEK