Witamy na stronie Miasta i Gminy Wleń

WLEŃ, jedno z najstarszych miast śląskich, położony w dolinie rzeki Bóbr na wysokości 230-240 m n.p.m., w odległości 18 km od Jeleniej Góry i Lwówka Śl. w centralnej części Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Wleń uważany jest za jedno z najpiękniej położonych miasteczek na Dolnym Śląsku. Od wschodu i północnego zachodu opasany rzeką, zaś od zachodu zamknięty potężną górą bazaltową dźwigającą ruiny piastowskiego zamku z dobrze zachowaną basztą, z której roztacza się rozległy widok na Sudety Zachodnie.

Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z szczegółową mapką gminy i okolic jak również zachęcamy do poznania historii miasta. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy szczegółowy opis większości zabytków oraz galerię zawierającą zdjęcia wielu wartych uwagi miejsc znajdujących się w naszym regionie.
drukuj 

"Unijny Czwartek Dla Przedsiębiorczych" - spotkanie informacyjne PIFE w Jeleniej Górze

14.10.2014

Spotkanie informacyjne „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych” w  Jeleniej Górze w dniu 16.10.2014 roku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych.”

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości zakładania i rozwoju firm w ramach instrumentów zwrotnych tj. Inicjatywy JEREMIE oraz Funduszu Pożyczkowego EFS oraz informacje o możliwościach wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Prelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele: Oddziału Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 16.10.2014 roku w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze,
Plac Ratuszowy 32/32 a,
w godzinach 10.00 – 13.30

czytaj więcej »

Wyprawka Szkolna 2014/2015

12.09.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje, że w Zespole Szkół we Wleniu można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w dodatkowym terminie do dnia 17 września 2014 r.

Ostrzeżenie publiczne - alkohol metylowy

12.09.2014
Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.
czytaj więcej »

OdDOLNY ŚLĄSK FIO 2014 - nabór wniosków ogłoszony

12.09.2014

Rozpoczyna się właśnie pierwszy nabór wniosków o mikrodotacje w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację "Wrzosowa Kraina".

W ramach projektu BEZPŁATNIE skorzystać można z następujących usług:
  • Mikrodotacja – w ramach projektu otrzymać będzie można dotację w maksymalnej wysokości 5000 zł. Jej przyznanie uzależnione będzie od oceny złożonego wniosku przez ekspertów.
  • Animacja – mająca na celu zachęcenie jak największej liczby uprawnionych do złożenia wniosku i realizacji oddolnych inicjatyw.
  • Doradztwo – poświęcone profesjonalnemu tworzeniu projektów i ich właściwej realizacji.
  • Informacja – dzięki której zainteresowane osoby będą mogły zdobyć więcej informacji o projekcie i jego zasadach.
  • Szkolenia – poświęcone tworzeniu i realizacji projektów oraz ich rozliczaniu.
Obecny nabór projektów trwać będzie w dniach 8-29.09.2014 r.

Zaproszenie

Wykonaj badanie profilaktyczne

09.09.2014

Zadbaj o swoje zdrowie, wykonaj badanie profilaktyczne 18 września (czwartek) w SPZOZ Wleń, ul. Ogrodowa 8.

Zapisy: 75 7136 298

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

03.09.2014
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.
Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w dniu 10 września br. we Lwówku Śląskim.
Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.
Konsultanci przedstawią również aktualne możliwości wsparcia – w tym również dotacje, pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.
Udzielą także informacji na temat podstawowych zasad rozliczania dotacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich.
Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.
Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego we Lwówku Śląskim odbędą się 10 września 2014 r., godz. 10.30-13.30 siedziba Urzędu Gminy i Miasta , ul. Al. Wojska Polskiego 25 A, pok. nr 10 Serdecznie zapraszamy !
Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze w dniu 28.08.2014 roku

22.08.2014
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z funduszy europejskich dla dolnośląskich MŚP – dotacje i instrumenty zwrotne.”
Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące aktualnie ogłoszonego, przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu, naboru projektów w ramach SCHEMATU 1.1.A2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).
czytaj więcej »

Polska bez azbestu

20.08.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje, iż Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym w miesiącu sierpniu, na terenie Gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom Firmy AT GROUP S.A. niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Więcej informacji na temat wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.polskabezazbestu.pl
Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa Gospodarki poświęconej Programowi Oczyszczania Kraju z Azbestu.

Stypendia 2014/2015

20.08.2014
W roku szkolnym 2014/2015 wnioski o stypendium szkolne można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń w terminie: do dnia 15.09.2014
czytaj więcej »

[ wszystkie aktualności ]Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 07.2014 do 12.2014 dla gminy Wleń

Prognoza Pogody
Wiecej...
GODZINY PRACY APTEK

ďťż

|<- ufficio studio 2010 product key cheap windows 8 pro product key cheapest place to buy windows 8 activation key windows 7 ultimate 32 bit SQL Server 2008 R2 Enterprise key price